attractive women dating sites - Chatgirl f nland

by  |  11-Nov-2017 01:38

Forskjellige former for takkel med blylodd og (små) kroker i opphenger fungerer godt.

Lokkemiddel for rødspette Små kroker og glidebom Rødspette har en mellomstor munn slik at krokene ikke bør være for store eller for små.

Her ser du en av mine beste fisketurer noen sinne, med full flatfisk klaff: Flyndrefiske = bunnmeite Flyndrefiske kan foregå med sjøørretutstyret eller annet lett fiskeutstyr.

Alle flyndrer er selvsagt bunnfisk, og forskjellige takkel med blylodd som kan presenteres på eller nær bunnen, er utgangspunktet.

Litt fôring med for eksempel en flupose eller lignende kan da være bra for å lokke fisken Slep agnet over bunnen En lett og myk stangtupp kan være en fordel når flyndra napper forsiktig i agnet, da gjelder det å gi et godt tilslag på riktig tidspunkt.

Flyndrene har små munner og er nysgjerrige av vesen, så det betyr at mye av utfordringen i fisket også ligger i å gi riktig tilslag.

Metoden kan med hell forsøkes også fra strender i Norge.

Community Discussion